Prekršajni sud u Požegi

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 381 1.615 1.516 419
2017. 419 1.485 1.458 394
2018. 394 1.303 1.272 348
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 4 1 5 5
2017. 4 1 5 5
2018. 4 1 5 5
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 93,87% 101 323 303
2017. 98,18% 99 297 292
2018. 97,62% 100 261 254