Prekršajni sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 5.215 7.560 9.322 3.345
2017. 3.345 6.447 7.522 2.261
2018. 2.261 6.017 6.222 2.069
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 17 5 22 21
2017. 16 5 21 19
2018. 15 5 20 19
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 123,31% 131 360 444
2017. 116,67% 110 339 396
2018. 103,41% 121 317 327