Prekršajni sud u Sisku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 3.033 6.252 7.015 2.247
2017. 2.247 5.453 6.276 1.406
2018. 1.406 5.614 4.994 1.947
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 13 3 16 15
2017. 13 3 16 14
2018. 12 3 15 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 112,20% 117 417 468
2017. 115,09% 82 390 448
2018. 88,96% 142 401 357