Prekršajni sud u Velikoj Gorici

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.467 4.281 4.368 1.351
2017. 1.351 3.777 4.275 852
2018. 852 2.668 2.983 494
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 9 1 10 9
2017. 9 1 10 8
2018. 9 1 10 10
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 102,03% 113 476 485
2017. 113,19% 73 472 534
2018. 111,81% 60 267 298