Općinski sud u Vukovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 788 4.133 4.123 778 99,76% 69
2018. 778 4.060 3.717 1.079 91,55% 106
2019. 0 999 690 452 69,07% 239
2020. 452 1.069 748 748 69,97% 365
2021. 748 1.256 1.132 885 90,13% 285