Prekršajni sud u Novom Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 2.311 7.341 7.513 2.135
2017. 2.135 6.574 7.304 1.406
2018. 1.406 6.238 6.273 1.309
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 17 1 18 18
2017. 17 1 18 17
2018. 15 1 16 13
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 102,34% 104 408 417
2017. 111,10% 70 387 430
2018. 100,56% 76 480 483