Prekršajni sud u Zagrebu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 9.707 28.513 30.957 7.223
2017. 7.223 27.572 29.570 5.209
2018. 5.209 24.208 23.993 5.105
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 73 3 76 65
2017. 71 3 74 62
2018. 70 3 73 61
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 108,57% 85 439 476
2017. 107,25% 64 445 477
2018. 99,11% 78 400 397